За поръчки

Къде се намираме

Търговски отдел

Г. Марков
e-mail sale@bgtrapeza.com
тел.: 0888 677 360

Д. Жерков
e-mail sale@bgtrapeza.com
тел.: 0877 024368

Офис

Ц. Маркова
e-mail office@bgtrapeza.com
тел.: 0888 070 834

Телефон за заявки:

тел.: 0877 711 176

Управител

П. Каменов

e-mail: bg.trapeza@abv.bg
тел.: 0888 301 151

Счетоводство:

тел.: 0888 994 505